A besztercei katolikus templom bemutatása

A besztercei templom 1779 és 1787 között épült. Jelenleg ez az egyedüli római katolikus templom a városban. Felépítéséhez Mária Terézia magyar királynő, egy nagyobb pénzösszeget utal ki, melyek fedezzék a templom építésének költségeit. A templom építésének patronálását, a királynő 1780-ban bekövetkezett halálával, fia II. József magyar király veszi át.

altalanos-besztercei-hirek-620x315

 

Így épül fel 1787-re a templom, melyet németújvári gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök, szentelt fel, a Szentháromság Egy Isten tiszteletére. Neve az unitárius vallás terjedésével hozható kapcsolatba, hiszen e vallás elveti a Szentháromság , minekutána az akkori névadók, jónak látták a templom nevével is ki hangsúlyozni, egyszersmind ellensúlyozni, e vallásbeli eltérést. Akkoriban a fent említett okok miatt, több a közelben lévő katolikus templom is ezt a nevet kapta, pl. a katonai, a vicei és az óradnai is. A templom barokk stílusban épült, Türk Antal neves erdélyi építész keze alatt. Homlokzatán latin írás figyelhető meg, mely jelentése:

A Hármasságot alkotó egy Isten tiszteletére épült ez a templom 1787-ben, II József római császár alatt. A templom tornyában jelenleg három harang van. Ezek közül kettőt a világháborúk közti vagy utáni időszakban öntöttek, annak a két harangnak a helyébe melyet az I világháborúkor elvittek. Bizonyos viszont, hogy 1913-ban felszenteltek egy harangot, sajnos e téren nem rendelkezünk bővebb információkkal. Ez idő alatt a besztercei katolikus templomnak elveszett a domus historiája (Ház történet), amiből ezt megtudhatnánk.

A templomot és a tőszomszédságában lévõ épületet melyben hajdanán iskola működött, ma iroda épület és lelkészi lakás, a piaristák gondozták 1879-ig. Ekkor a lutheránus szász városvezetés, valószínűleg annyira ellehetetlenítette munkájukat, hogy kénytelenek voltak átadni Fogarasy Mihály gyulafehérvári püspöknek, aki egyházmegyés papokat állított a távozók helyébe.

A templom több tatarozáson esett át történelme során. A legutóbbin 2009-ben, a gyulafehérvári egyházmegye 1000 éves jubileumakor, amikor újrafestették és újrafedték.

A besztercei katolikus közösség, mára csupán 1250 lelket számlál és szórványnak számít, úgy etnikai, mint vallási szinten is. Város szinten, a második legnépesebb vallás a magyar ajkúak körében, a reformátusok után.

Forrás: beszterce.info