Adventi körút a Krassó-Szörény megyei szórványban

resica-oravicabanyaAdvent első vasárnapján a Krassó-Szörény megyei Újmoldován és Oravicabányán is összegyűltek a magyarok, hogy ün­ne­pi filmvetítésen és egy rövid beszélgetésen vegye­nek részt az ünnepkörhöz kap­csolódóan. A rá­szorulók szá­mára ajándékcsomagok kiosz­tá­sára is sor került, melyet mindenki nagy örömmel fo­ga­dott.

Vasárnap délután indult el Resicáról Megyasszai Attila református lelkész, hogy a me­gye más­hol élő magyar kö­zösségeit felkeresse és egy filmvetítést is tartson nekik az ünnepi időszakra való tekintettel. Nem indult üres kézzel, a holland „Hulp Ost Europa” (HOE) segélyszervezet és a resicabányai református egyházközség tagjai támogatásával élelmiszer-adományt is vihetett a rászo­rulóknak. A csomagokba olyan minőségi tartós élelmiszerek kerültek, melyek a családi kasszát különösen megterhelő téli időszakban nagy segítséget jelenthetnek a szerényebb keresetűeknek.

Az első állomás a szerb határ melletti Újmoldova volt – ugyan a programon nem jelentek meg olyan sokan, viszont annál lelkesebbek voltak! Sajnos az idő rövidsége miatt a filmvetítés után már nem kerülhetett sor hosszabb beszélgetésre, így az idei valószínűleg utolsó találkozáskor Megyasszai Attila rövid beszédben kívánt kellemes ünnepeket a jelenlévőknek. A csomagok ki­osztása után Oravica felé vettük az irányt, hiszen este hat órától az itt élő magyarok is számítottak a jelenlétünkre.

A Fújhatjuk! című filmet sokan és jó hangulatban néztük, a vetítés befejezése után szerencsére itt maradt idő egy hosszabb adventi felszólalásra. A református lelkész utólag megjegyezte, hogy

milyen nagyszerű érzés volt ezeknek a magyaroknak Istenről beszélni egy kicsit magyarul, hiszen a hívek nem sokszor hallhatnak ilyen beszédeket anyanelvükön – arcukon látszódott a csodálat, az öröm.

Az estét itt is a csomagok kiosztása zárta, a programban résztvevő csa­pat pedig elégedetten indulhatott vissza Krassó-Szörény megyeszékhelyére, Resicabányára, tudva, hogy kiszállásukkal sok családot megörvendeztethettek – és nem csak az élelmiszercsomagok átadásával!

Csőke Krisztina (Forrás: Temesvári Új Szó)