Bánság – Karácsony környéki események

Temesvár

A Bánság számos településen különféle eseményekre kerül sor a közeljövőben.

Ótelek

December 25-én 20 órai kezdettel karácsonyi bálba várják a szórakozni vágyókat az óteleki kultúrotthonba. A jó hangulatot a PINK zenekar biztosítja. Min­denkit szeretettel várnak a szervezők.

Temesvár

A Bánság fővárosában több eseményre kerül sor.
Római-katolikus ifjúsági szentmise:

Dec.21. szerda, te­mes­vár-józsefvárosi plébániatemplom, 18 óra: fiataloknak celebrált szentmise.

Unitárius Egyház, Istentisztelet és úrvacsora­osz­tás:
Dec.26, hétfő, de. 10 órá, Evangélikus Egyházközség gyü­le­kezeti terme (I.C. Bratianu tér 2.)Az ünnepi istentisztelet szónoka Koppándi Benczédi Zoltán dévai szórványlelkész. Minden kedves egyháztagot, családtagokat szívesen várnak.

Resicabányai Havas Boldogasszony Plébánia

Dec.24. szombat, 21:30: karácsony éjjeli szen­mise, 20:30-kor, a gyerekek és fiatalok tartanak karácsonyi prog­ramot. Karácsony napján, Jézus születésének ünnepén, a ma­gyar nyelvű szentmise végén a Hóvirág daloskör kará­csonyi énekeket énekel.

Arad:

December 22-én, csütörtökön 18 órakor a Jelen Ház nagytermében rendezik meg Kövér Péter Barkácsolj egy tavaszt… és más történetek című könyvének a bemutatóját. A bemutatót a Csiky Gergely Fő­gimnázium Kispacsirták gyermekkó­rusa nyitja, majd Juhász Béla beszélget az íróval, a Német­or­szágban élő nyug. fogorvossal. (Őt nevezték Mé­nesen viccesen „Măse­lar”-nak.) A kiadványt gyermek­könyvnek minősítették, de az aradi felnőtteknek is emlékújító a közismerten jó humorú szerző könyve.