Borbély Zsolt Attila: Székely kapu a ma­gyar világra

Borbély Zsolt Attila

2016. december 6-án 18 órai kezdettel a a temesvári Új Ezredév Köz­pont­ban kerül bemutatásra Borbély Zsolt Attila Székely kapu a magyar világra című könyve. Borítóján az a kenderesi szé­kely ka­pu látható, melyet a Ma­gyarok Vi­lág­szövetségének se­gít­ségével állítottak helyre, s melynek eredetijét Észak-Erdély visszatérése után állította fel Horthy Mik­lós birtokán a hálás székelység.

A könyv címe a „Kapu” folyóirat alapítójának és fő­szerkesztőjének, Brády Zoltánnak székely szárma­zá­sára utal, és per­sze arra is, hogy

a szerző a székelység területi autonómiáját a legfontosabb nemzetstratégiai célok között tartja számon.
„Tollamat mindvégig a nemzeti érdek és az igazságérzet vezette”

– írja a szer­ző a kötet első eszmefuttatásának utóiratában, majd így folytatja –

„Mivel megtiport, megrablott, megalázott nemzet vagyunk, a kettő összeütközését soha nem éreztem. Olyan igazságokat igyekeztem egy­más mellé helyezni, melyek tisztán látása elengedhetetlen a nemzet sorsának jobbra fordításához, melyeket nem mondanak ki, vagy nem mondanak ki elegen s nem mondanak ki kellő erővel.”

A kötethez Raffay Ernő írt előszót, hadd idézzük egy gondolat erejéig:

„Borbély Zsolt Attila e könyvével nemzetpolitikai koncepciót ad, amivel – reméljük – erősen formálja a magyar akaratot.”

A rövid, három tételes ingyenes borkóstolóval egybekötött könyvbemutatóra minden érdeklődőt sze­retettel vár az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temes megyei szervezete nevében a házigazda Kása Zsolt.