Eperjes – Hamvas Béla Napok

Ars et Vita – Művészet és Élet Alapítvány (Szentendre), Eszterházy Károly Egyetem (Eger), Eperjesi Egyetem közösen szervezi meg március 23-án és 24-én az Eperjesi Hamvas Béla Napokat, a neves személyiség születésének 120. évfordulója alkalmából.

A program az alábbiak szerint alakul:

Március 23. csütörtök:

10.00 Köszöntő

10.15 Hamvas Bėla, a gondolkodó − szekcióvezető: Lo­boczky János, Kovács Gábor (MTA BTK Filozófiai Intėzete): Ham­vas és a két világháború közötti neotradiciona­lizmus – Evola és Guenon

 • Mester Bėla (MTA BTK Filozófiai Intėzete): Jaspers hatása Hamvasra – az axiális kor
 • Weiner Sennyei Tibor (író, költő, a Drót főszer­kesztője): Hamvas és a háború
 • Thiel Katalin (Ars et Vita Alapítvány; Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszėke): Hamvas Bėla és a politika

11.35 Vita, Kávészünet

12.15 A Tarca-parti Athén évszázadai − szekcióvezető: Gintli Tibor

 • Guba Ágoston (MTA BTK Filozófiai Intėzete):
  Az „Eperjesi Iskola“(1660-1670) a magyar filozó­fiatörtėnet-írásban
 • Mészáros András (Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke):
  A 19. századi eperjesi filozófusok a magyar filozófia törté­netében
 • Kónya Peter (rektor, Eperjesi Egyetem Törté­nettudományi Intézete):
  Az Eperjesi Kollégium Magyar Társasága

13.15 Vita

13.30 Ebéd

Eperjes szülötte – Hamvas Béla a 2014-ben, Szentendrén rendezett kiállítás anyaga szlovák nyelvű tablókon. Eperjesi Egyetem, rektori épület , 1. emelet (az E221 terem mellett)

15.00 A kiállítás megnyitása

 • Haraszti Attila főkonzul
 • Prőhle Gergely főigazgató (Petőfi Irodalmi Múzeum)
 • Liptai Kálmán rektor (Eszterházy Károly Egyetem)
 • Kónya Peter rektor (Eperjesi Egyetem).

A kiállítást szlovák tolmácsolással bemutatja Thiel Katalin kurátor, az Ars et Vita Alapítvány elnöke.

17.00 Evangélikus Kollégium Díszterme (Hlavná 2939/137)
Koncert – Schumann Karnevál című művét zongo­rán előadja Gábos Judit zongoraművész (tanszék­vezető, Eszterházy Károly Egyetem)

Március 24. péntek:

A Tarca-parti Athén a magyar irodalomban és kultúrában című nemzetközi konferencia folytatása

9.00 Hang, szó és lélek – szekcióvezető: Thiel Katalin

 • Loboczky János (tanszėkvezető, Eszterházy Ká­roly Egyetem Filozófia Tanszėke):
  A halottasė­nektől Bartókig – változatok a zene értelmezé­sėre Hamvas Bėla írásaiban
 • Gintli Tibor (intézetigazgató, Eötvös Loránd Tu­dományegyetem Magyar Irodalom- és Kul­túratudományi Intézete):
  A Karnevál narratív poétikája
 • Krusper Judit (intézetigazgató, Eszterházy Károly Egyetem Nyelv ės Irodalomtudományi Intéze­te): Városnarratívák és elbeszėlt városok Márai Sándor és a másodmodernsėg poétikájában
 • Ábrahám Barna (lektor, Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete): Közép-Eu­rópa géniuszai. A Hamvas-féle regionalizmus párhuzamai

10.20 Vita, Kávészünet

11.00 A Tarca-parti Athén évszázadai – szekcióvezető: Ábrahám Barna

 • Sturm László (ELTE Savaria Központ Esztétikai, Nyelvi, Irodalmi Intézete): Sáros a magyar iro­dalomban. Két antológia tanulságai
 • Pintér Márta (tanszėkvezető, Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszéke):
  Az eperjesi evangélikus kollėgium a 17. században
 • Patrik Derfiňák (Eperjesi Egyetem Történettu­dományi Intézete): Samuel Wallentíny – ne­únavný propagátor maďarskej kultúry [Samuel Wallentíny – a magyar kultúra fáradhatatlan népszerűsítője, szlovák nyelven
 • Káša Peter (intézetvezető, Eperjesi Egyetem Ukrán és Közép-Európa Tanulmányok Intéze­te Közép-Európa Tanulmányok Tanszéke ill. Magyar Nyelv és Kultúra Intézete): Irodalmi élet Eperjesen a 19. század első felében (Inte­retnikus és interkulturális vonatkozások)

12.20 Vita

13.00 Zárszó, Káša Peter

13.30 Ebéd

A Hamvas Béla emléknapok programjainak megvalósítását támogatta:

 • Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma
 • Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Magyar Művészeti Akadémia
 • Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
 • Agriapipe KFT.

A rendezvény fővédnöke Haraszti Attila, Magyarország kassai főkonzulja.