Farsangok, kulturális műsorok, kirándulások a bánsági szórványban

FARSANG A BÁNSÁGBAN

farsang

Temesvár
Szeretettel meg­hí­vunk minden ér­dek­lő­dőt, isme­rőst az egye­sület támogatóit, feb­ru­ár 22-én, 20 órá­tól, a te­mesvári Politechnika 1. sz. étkezdéjébe (Aleea Sportivilor), a Kohézió Egyesület által szer­vezett hagyományos far­sangi jótékony­sági báljára.
A szervezők jó hangulattal, baráti társasággal, tom­bo­lával, meg­le­pe­­tésekkel várják a szórakozni vágyó­kat, nem marad el a szo­kásos jelme­zek felvonulása sem, a talpaláva­lót a 4+2 ASSZINK­RON zene­kar biztosítja.
A részt­­vevők, a jegyek megvásárlásával, a jó szó­rakozás mellett támogatják az egyesület szociális programjában szereplő családok gyere­keit.
Belépők elővételben: Magyar Ház I.emeletén (B-dul Re­volutiei 8. szám) Sipos Ilona (0256-493338, 0724-709541, 0726-903360, 0725-126914).

Zimándújfalu
Arad megyében is javában farsangoznak a mulatni vá­­gyó polgárok. Február 8-án Zimándújfalun a Bo­rostyán E­gyesület szervez far­sangi mulatságot. Az es­ten a Hullám zenekar muzsikál, a far­sangi fánkot a szervezők biztosítják.

Nagyvarjas
Nagyvarjason a Kultúrotthonban a ugyancsak febru­ár 8-án 19 órától a he­lyi és tornyai asszonyokból álló ismert asszonykórus rendez farsangi bált. Az asszonyok finom farsangi fánk­kal vár­ják az érdeklődőket. A talp­alávalót a nagyiratosai Mikro Trió húzza.

Pusztakeresztúr
Február 15-én 20 ó­rai kezdettel szer­vezi meg a pusztakeresztúri Gazdakör a hagyomá­nyos far­sangi bált, amelyen a közkedvelt 4+2 Asszinkron zene­kar biztosítja a talpalávalót. A szerencsések értékes nyereményeket nyerhetnek a tombolán, a szervezők büfét biztosítanak. Belépőjegyeket a helyszínen lehet igényelni személyenkénti 25 lejes áron. Minden helybélit, az elszármazottakat és szórakozni vágyó környékbelie­ket is sze­retettel várják a farsangi mulat­ságba!

Ótelek
Az óteleki ifjúság szervezésében kerül sor a farsangi mulatságra február 15-én este 19 órától. A bál az óteleki Általános Iskola és Óvoda diákjainak jelmezes felvo­nulá­sá­val kezdődik, a­mely­re szeretettel várják a jel­mezbe öltözött fa­lubelieket is. A jó­ked­vet, a talpalávalót, majd a hajnali nótá­záshoz a zenei aláfestést a PINK zenekar biztosítja.
Belépő személyen­ként 10 lej, a tom­bo­lajegyek ára 2 lej. A szer­vezők farsangi fánkkal és teával kedveskednek a résztve­vőknek.
Minden hely­­bé­lit és az Ótelekről elszármazottakat is sze­retettel várnak a far­san­gi mulatságba!

Temesvár (Új Ezredév Központ koncert terme, febr.5. 19 óra):
Beszélgetés Visky Andrással, családról, hitről, az alkotás folyamatáról, és ki tudja, mi mindenről, ami időközben felmerül!
Visky András Erdély egyik leg­kiemel­kedőbb és legso­k­oldalúbb alkotója.
Az alkotóval G. Mátyus Melinda beszélget. Visky András felolvas műveiből, Ciurtin Viorel zongorán, Boc Tibi klarinéton játszik.
Szervezők: Új Ezredév Központ, Temes­vári Irodalmi Kör

A Bánsági Kárpát Egyesület buszos kirándulásai
Február 22–én, kirándulás Budapestre (Belváros), valamint a Csárdáskirálynő előadásra az Operettszínházba. A helyek megteltek.
Március 14. kirándulás Belgrádba. Irányár: 115 lej
Május 1-3. kirándulás Pozsonyba és Bécsbe, 2 éjszaka szállás reggelivel és vacsorával. Irányár: 175 euró.
Június 15-19. Lengyelország (Krakkó, Zakopane, Ausch­witz, tutajozás a Dunajecen), 4 éjszaka szállás reggelivel és vacsorával.
Irányár: 235 euró. Információ: Balázs István (0726-590062).

Forrás: Temesvári Heti Új Szó