Felsőbánya magyar polgármestere: Magyar ügyeket csak magyar ember képviselhet hitelesen

Máramarosban két olyan település is van, ahol megüresedett a polgármesteri szék, és a magyar alpolgármestert bízták meg ideiglenesen a polgármesteri teendők ellátásával, egyik Felsőbánya, a másik Sülelmed. Annak ellenére, hogy a magyarság részaránya 28%, Felsőbánya megbízott polgármesterének Barkoczi Tibort választották, vele készített riportot a Bányavidéki Új Szó.

Barkoczi Tibor 1967. január 20-án született Felsőbányán. Elemi, középiskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, majd a bányászat terén szakosodott Nagybányán. Családi állapotát tekintve nős, két felnőtt korú gyermek büszke édesapja.

Felsőbánya
Felsőbánya

– Milyen körülmények egybejátszása folytán került a polgármesteri székbe?

– Köszönhetően az erős magyar választási részvételnek. A 2016-os választásokon jó eredményt ért el a RMDSZ, így a konstruktív politikai egyeztetések nyomán lehetővé vált, hogy magyar alpolgármestere legyen a városnak,

egyöntetű szavazattal választottak Felsőbánya alpolgármesterévé.

2016 decemberében Paşca Dorin megválasztott polgármester lemondott a tisztségéről, így 2016. decenber 3-tól, a törvény értelmében, mint megbízott polgármester átvettem ezt a munkakört a vele járó felelőségekkel.

– Mennyiben jelent ez más feladatokat, mint az alpolgármesteri munka?

– A többletet talán a összetettebb és nagyobb felelőséggel járó munkakör jelenti, mivel mindenért, ami a polgármesteri hivatal jogkörébe tartozik, a polgármester felel. Mindenhez felelősségteljesen kell hozzáállni, a szociális problémáktól kezdve a nagy befektetésekig. Nap, mint nap azért dolgozok, hogy erős várost építsünk. De megkönnyíti a munkámat az, hogy egy jól összekovácsolódott és jól képzett csapattal dolgozhatok.

– Alpolgármesterként vagy polgármesterként érzi úgy, hogy többet tud tenni a városért és ezen belül a magyar közösségért?

– Mint már mondtam, a polgármester munkaköre sokkal összetettebb, ilyen szempontból több felelőséggel jár, közszóval élve azt mondanám, hogy nehezebb, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet megbirkózni a kihívásokkal. Szeretem a kihívásokat, és ha valamibe belefogok, akkor azt a legjobb tudásom szerint teszem, megkeresve a legjobb megoldásokat a megadott területen. Előző munkahelyeimen is ez volt az elvem, s ezt szeretném továbbra is követni.

Természetesen

polgármesterként többet lehet tenni mind a városért, mind a magyar közösségért,

hisz olyan dolgokról is dönthetek, amelyek meghatározzák egy közösség sorsát. Olyan városért dolgozom, ahol magyarként otthon érzi magát az ember, a fiatalok mernek családot alapítani és meg tudják találni a saját boldogulásukat.

Élhető várost kell teremteni, e tekintetben Felsőbányán a gondok közösek, s így csak közösen, összefogva tudunk azért dolgozni, hogy jobbá és szebbé tegyük városunkat, és ezzel egy jobb és kellemesebb életteret biztosítsunk a lakosoknak, természetesen odafigyelve a magyar közösség gondjaira, bajaira, mert

valljuk be, hogy a magyar ügyeket csak magyar ember képviselheti hitelesen.

– Melyek azok a prioritások, amelyek az elkövetkező időszakban meghatározzák munkáját?

– A prioritások közé sorolnám mindenképpen a városfejlesztést, az infrastruktúra továbbfejlesztését és természetesen új munkahelyek megteremtését is. Ugyanilyen fontosnak tartom az iskolafejlesztést és a minőségi oktatás feltételeinek a megteremtéséhez szükséges anyagi források biztosítását. Mindezek természetszerűen megkövetelik a befektetők idevonzását, ami szintén a fejlődési folyamat elengedhetetlen velejárója.

– Milyen a kapcsolata a helyi politikai erőkkel?

– Megítélésem szerint jó, hiszen mint mondtam, egyöntetűen választottak meg. Nyitott személyiség vagyok, a kommunikációra alapozok. Minden politikai szereplőnek meg kell értenie, hogy a célunk, az élhető város megteremtése, közös érdek. Ezért a célért kell együtt dolgozni nap, mint nap. Mindannyiunknak az kell legyen az érdeke, hogy olyan Felsőbányát teremtsünk, ahol jó élni, ahova a fiataloknak jó hazaköltözni, mernek családot alapítani és meg tudják találni saját boldogulásukat.

– Mi hiányzik legjobban a felsőbányaiak számára, mi az, amit legtöbben elvárnak Öntől és csapatától a településfejlesztést illetően?

– A településfejlesztést illetően az infrastruktúra fejlesztésére, a víz- és csatornahálózat felújításának bővítése, valamint az úthálózat modernizálására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Természetesen ez nagymértékben függ a rendelkezésre álló költségvetéstől is, de hiszem azt, hogy okos tervezéssel orvosolni lehet ezt a problémát is. Egy másik elvárás szerintem a munkahelyek teremtése, egy biztosabb gazdasági alap biztosítása.

– Mi a helyzet Felsőbányán az anyanyelvi oktatás terén?

– Az anyanyelvi oktatás külön tagozatként működik városunkban, a Műszaki Kollégium keretein belül. Gyermekeink különálló osztályokban tanulnak (egy osztályt kivéve, melyben 3 gyerek tanul), amihez az önkormányzat is hozzájárul.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy szakképzett tanárok biztosítják a minőségi oktatást.

Büszke vagyok rá, hogy a felsőbányai diákok szép eredményeket érnek el mind megyei, mind országos szintű versenyeken.

– Az egyházakkal kapcsolatosan pár szót…

– Közösségünkben minden felekezet megtalálja a helyét. Jó az együttműködés, nyitott a kommunikáció az egyházak vezetőivel. A hívek arányának megfelelően az önkormányzat anyagilag is igyekszik támogatni az egyházak működését.

(A Bányavidéki Új Szó nyomán)