Felújítják az Arad megyei várakat?

Arad Megye Tanácsa döntésének értelmében Európai Uniós pályázat keretében felújítanának négy Arad megyei várat: Aradon, Solymoson, Világoson és Borosjenőn. Az örvendetes hír kapcsán bizonyára figyelembe vették, hogy a szomszéd Hunyad megyében milyen növekedést értek el a hasonló beruházásokat követően. A megyei önkormányzat  2016 októberében vette át a várak kezelését, addigi Lippa és Világos önkormányzataihoz tartoztak.

Solymos vára
Solymos vára
Az újkorban épült ara­di osztrák és a borosjenői Rákóczi-vár vi­szony­lag ép állapotban van, a világosi és a solymosi középkori vár romosan várja kevés látogatóját.

A világosi várat IV. Béla király építtette az első tatárjárást követően, a solymosit Pál szörényi bán. Utóbbi kettőt a XVIII. században robantotta fel az osztrák katonaság, mivel féltek az ellenállástól. Érdekesség, hogy a két vár túlélte a török időszakot.

Az Arad megyei pályázat benyújtásának alapfeltétele az előtanulmányok, beleértve a régészeti, geológiai-talajtani kutatások elvégzése. A világosi és solymosi várak kapcsán, több századdal ezelőtti lerombolásukat követően nem történt semmilyen ásatás. Jelenlegi feltárásuk több falba ütközik, hiszen kevés a szakember és a két vár elérhetősége is nehézkes. Világosra kövezett, keskeny út vezet, Solymoson teljesen újat kellene építeni.