Temesvár 1989: Forradalomnak indult, államcsíny lett belőle?

Tulajdonképpen ez volt a forradalom. Ugyanis később az államcsíny szépen ráült.

1989. december 15-én a temesvári református templom lett a legforróbb pont Romániában. Néhány száz magyar hívő érkezett Tőkés László református lelkész – a kommunista rezsim egyik opponense – megvédésére, akit bírósági határozattal lakoltattak ki a református templommal közös épületben lévő paplakból. Ez még nem rezsim- vagy Ceauşescu-ellenes, hanem Tőkés-párti tüntetés volt.

Egy adott pillanatban sok román érkezett a baptista templomból is. Akkor énekelték először az „Ébredj, román!”-t. Meggyulladt a láng!

Temesvár számára drámai hét következett december 16-a és 22-e között.

A lázadás december 16-a délutánján a Mária téren folytatódott. A Temes Megyei Securitate Megfigyelési Szolgálatának Jegyzőkönyve szerint, december 16-án 14:00 órakor skandálták azt, hogy „Le Ceauşescuval!” és „Szabadságot!”.

Útját állták a villamosoknak, a forgalom is leállt, a tüntetők száma pedig meghaladta a 2000 főt.

A hatóságok erőszakos fellépése következett. A Belügyminisztérium (MI) egyik bevetési szakasza és tűzoltóautói működésbe léptek. Ceauşescu azt kérte a Megyei Pártbizottság első titkárától, Radu Bălantól, hogy egy óra alatt oldja meg a helyzetet.

Menetoszlopokba rendeződő tüntetők indultak a város fő lakónegyedei és a PCR (Román Kommunista Párt – a szerk.) Megyei Bizottsága felé, ahol gazdasági és politikai követeléseket fogalmaztak meg.

A megye politikai vezetősége megtagadott bármiféle párbeszédet

a tüntetőkkel és brutális fellépésre adott utasítást, gumibotokkal, vízsugarakkal és kutyákkal próbálva meg szétkergetni őket.

Radu Bălan és a Központi Bizottság éppen Temesváron tartózkodó titkára, Ilie Matei megkezdték a Belügyminisztérium 002600. számú utasítása alapján kidolgozott bevetési terv végrehajtását.

A Temes Megyei Milícia Ioan Popescu ezredesből, a Milícia főnökéből, Ion Deheleanuból és a Securitate főnökéből, Traian Simából álló irányítócsoportja a tüntetők erőszakos szétkergetésére adott parancsot. Ennek alapján a Milícia bevetési szakaszaival, valamint a Securitate- és tűzoltócsapatok alegységeivel támadták őket. Több tucat személyt sebesítettek meg és vettek őrizetbe. Őket a formai követelmények teljesítése nélkül a Milícia fogdájába és a Popa Şapcă börtönbe szállították.

A tüntetők egyik menetoszlopa a Megyei Pártbizottság felé haladt, át a Michelangelo-hídon. A tüntetők megtámadták a székházat, betörték az ablakait és megpróbálták leverni a kommunista jelképeket. Az első titkár erősítést kért a Milícia Felügyelőségétől. Szakasznyi kezeslábasba öltözött, pajzsos, gumibotos és sisakos harcos érkezett az antiterrorista alegységtől (USLA), akik többek között könnygázt is bevetettek. Helyreállították a rendet.

Ilie Matei első titkár 20:45 órakor azt kérte Constantin Zeca alezredestől, a Temesvári Gépesített Nagyegység parancsnokának helyettesétől, hogy a Milíciának nyújtott segítségként vezényelje ki a laktanyából a csapatokat és a haditechnikát.

A Honvédelmi Minisztérium két hadosztályának parancsnokai 24, egyenként 10 felfegyverzett, de lőszerrel nem rendelkező katonából álló őrjáratot küldtek a városba.

A tüntetők a Mária téren gyülekeztek újra. 23 óra után a Katedrális felé indultak. Tüntetők mentek az Egyetemi Komplexumba is, azt remélve, hogy a fiatalokat is megmozdítják, de itt nem jártak túl nagy sikerrel.

A kollégiumokban lakóknak nem sok közük volt a temesvári szellemhez.
A temesváriak elindultak a Circumvalaţiunii, Aradi és Lippai úti lakótelepek felé is, hogy tüntetésre hívják az embereket.

Radu Bălan utasítást adott, hogy „minden erőt be kell vetni a tüntetők szétkergetésére és aztán a városban sétálók letartóztatására”. Reggelig több mint 200 személyt tartóztattak le.

Vasárnap, december 17-e korai óráiban Temesvár ostromlott és feldúlt város benyomását keltette. Zajlott a betört kirakatüvegek pótlása, rendfenntartó erőket helyeztek el a város különböző pontjain. Helyreállították a nyugalmat. Egyelőre.

Ilie Matei első titkár: „Nem lépnek fel teljes eréllyel!”

A tüntetés elfojtására irányuló tevékenység a Temes Megyei Milícia egyik belső dokumentumából derül ki, melyet Romeo Bălan bíró ismertetett.

„1.000 személy található a Mária téren… Két Securitate-szakasz és 100 milicista állítja helyre a rendet.”

22:10 óra – A Banatul Vállalatnál 150 személy az „Ébredj, román!”-t énekli. Be akarnak menni a vállalat területére, de nem engedik be őket.

22:15 óra – A rendfenntartó erők 14 őrizetbe vett személyt hoznak a Milícia székházába. Popescu Ioan ezr. a megyei pártbizottsággal beszél és jelentést tesz az műveleti helyzetről, új eligazítást kap.

22:25 óra – Matei Ilie titkár közli Popescu Ioan ezredessel, a főfelügyelővel, hogy nem uralja megfelelően a helyzetet a Máriánál.

22:30 óra – Radu Bălan közli Popescu Ioan ezredessel, hogy bizonyos ellenszegülő elemek a Központi Parkba vezető hídon tevékenykednek, ahova utóbbi erősítést és egy tűzoltókocsit küld.

22:50 óra – Sima Traian ezredes jelenti, hogy uralja a műveleti helyzetet.

23:07 óra – Sima Traian jelenti Vlad Iuliannak (a Securitate parancsnoka – a szerk.) a pillanatnyi műveleti helyzetet.

23:15 óra – Popescu Ioan ezredes jelenti Tudor Postelnicunak (a belügyminiszter – a szerk.), hogy 16 személyt vettek őrizetbe, további 34-et a későbbiekben hoznak a székházba, a Securitate tisztjei pedig 75 személyt ismertek fel a tüntetők közül…

23:50 óra – Popescu Ioan ezredes jelenti Radu Bălannak, hogy bekapcsolódik a két aradi szakasz is.

A terepen lévő egység jelenti, hogy az AEM-től 200-an haladnak a város felé.

0:15 óra – Popescu Ioan ezredes jelenti Postelnicunak, hogy 1.000 személy a Máriáról és 700 a Buziaşului útról a Megyei Pártbizottság felé indult. Parancsot adnak a feloszlatásukra.

0:35 óra – Bunoaică alezredes egy kutyás szakaszt küld a térségbe a helyzet megoldására.

0:45 óra – Popescu Ioan ezredes jelenti Postelnicunak, hogy a Megyei Pártbizottságnál Deheleanu Ion ezredes irányítja a fellépést, és meghiúsították a 700 személy akcióját.

1:15 óra – A Securitate-csapatok 20 tüntetőt vettek őrizetbe, akiket majd az egységbe visznek. Sima Traian ezredes a börtön vezetőségével tárgyal, hogy készítsenek elő néhány cellát azoknak, akiket a térségből bevisznek.

1:50 óra – Sima Traian jelentés tett Vlad Iuliannak a térségbeli helyzetről. A Securitate-zászlóalj parancsnokától azt követelik, hogy akciói során minél több személyt vegyen őrizetbe.

Ilie Matei december 17-én arra hívja fel Popescu figyelmét, hogy: „Nem lépnek fel teljes eréllyel!”

Forrás, szerző: Stefan Both (adevarul.ro), foter.ro