Igazfalva – befejeződött a református templom felújítása

Igazfalva – A 2017 szeptember 17-ei orkán erejű vihar megrongálta a templomot, ennek pusztító hatásait javították ki. Nt. Czapp István református lelkész nyilatkozott a Temesvári Új Szónak.

– A 2017 szeptember 17-i vihar le­so­dorta templomunk tor­nyát, és megrongálta a tetőszerkezet egy részét. A fel­újítási munkálatokat két szakaszban végeztettük el. 2018 első felében került sor – hosszas előkészítő munkát követően – a templomépület külső felújítására. Újraépült a torony, ahol szükséges volt, kijavítottuk a tetőszerkezetet, új cseréppel fedtük a teljes épületet, új villámhárítót szereltek be, az épület külsejét újravakoltuk és újrafestettük.

Majd­nem fél évszázadig nem mű­ködtek a toronyórák, most új elektromos órákat sze­reltünk be és a harangozást is villamosítottuk. Mindezek mel­lett kívül-be­lül teljesen kicseréltük a villamos hálóza­tot is. A tavalyi év első hó­napjaiban kapott díszkivilágítást a külsőleg felújított templomépület, majd a következő hónapokban kezdődött el belső munkálatokhoz szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzésének fo­lya­mata és a tervezési munka. 2020 leg­első napjaiban érkezetek meg a belső felújítást végző munkások, és március közepére be is fejezték a munkát.

– Milyen belső munkálatokra került sor a lassan százharminc éves épületen?
– Az ablakok szintjéig eltávolítottuk a vakolatot és helyébe a legkorszerűbb vakolóanyagokat használtuk, amelyek meggátolják a talajvíz felszivárgását, illetve a mennyezetig terjedően a szükséges technikai megoldások alkalmazá­- sával újravakoltuk és -festettük a falakat és a tornyfeljáró alsó szintjét is. Újrafestették a mennyezetet, az ajtókat. A bejáratnál levő lépcsőket újraöntöttük és az épület körül, elhelyeztük a vizet elveze­tő dréncsöveket is. A későbbiekben fogunk majd a drénrendszert borító ka­- vics­rétegre burkolólapokat elhelyezni, illetve járólapokat a bejárati lépcsőkre majd azután kerül sor a bejárati rész rendezésére is.

– A felsorolt munkálatok bizonyosan meghaladták a gyülekezet erejét, kik segítettek?

– A templomfelújítási munkát nagy lelkesedéssel és áldozatvállalással segítette a gyülekezet. Segítséget kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris-terv keretében támogatta munkánkat, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közreműködésével a Bethlen Gábor Alap által biztosított nagyértékű támogatásnak köszönhetően fejezhettük be a munkánkat.

Azzal a meggyőződéssel köszönjük meg a támogatóink segítségét, hogy ezúttal is bebizonyosodott, egyedül igen kicsik vagyunk, de összefogva sikerül minden megpróbáltatást legyőzni. Külön megköszönjük ezúton is Igazfalva testvértelepüléseinek a támogatását és a helyi önkormányzat segítő hozzállását munkánkhoz, illetve kö­zösségünk áldozatvállalását, akár pénzbeni, akár természetbeni támogatásról, vagy közmunkáról legyen szó.

A járvány terjedését gátolni hivatott törvényes rendelkezések értelmében – a lelkipásztor tudomása szerint Igazfalván eddig sikerült megelőzni a koronavírus terjedését – egyelőre templomavatóra vagy más templomi rendezvényre nem kerülhet sor, viszont Alpár Ignác igazfalvi remekműve, a református templom hirdeti: rendelt ideje van az építkezésnek és az örvendezésnek is.

Forrás: Temesvári Új Szó, Makkai Zoltán