Igazfalvi Napok a bánsági szórványban

2016. szep­tember 17-18-án tartják az Igazfalvi Napokat. Tervezett program:

szeptember 17. szombat
12:00 főzőverseny a református templom­téren
16:00 a kis­régióból ér­ke­zett táncegyüt­tesek előadása
18 órától kon­certek
21:00 tűzijáték
21:30-tól szabadtéri disz­kó

szeptember 18. vasárnap
11:00 ünnepi istentisz­telet a református templomban
12:00 IV. Makói faragott kapu fel­ava­tása a református temp­lom­tér bejáratánál
15:00 szabadtéri programok:
Ve­tél­kedő – A legszebb tök­lám­pás és a legcsúnyább madárijesztő.
Szépség­ver­seny – Miss és Mister Igaz­falva 2016.
16 órától elő­adá­sok
20:00 népzenei előadás