Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíj átadása

A Moldvai Csángómagyar Oktatási Programból kikerülő moldvai magyar diákok továbbtanulásának támogatására 2013-ban alapították a Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíjat. Az RMPSZ által gondozott és Pillangó Alapítvány által támogatott ösztöndíjra azok a moldvai csángó magyar diákok pályázhattak, akik tanulmányaikat Romániában, főiskolai vagy felsőoktatási intézményben magyar nyelven folytatják.

csango-lanyok
„Óvodáskortól az egyetemi tanulmányok elvégzéséig támogatja a moldvai csángó magyar gyermekek magyar nyelven történő tanulását az RMPSZ. Kiemelt figyelemmel kísérjük és támogatjuk a programból kikerült diákokat. Tanulmányaik végeztével pedig hazavárjuk őket, hogy Jáki Sándor Teodóz szellemiségéhez mérten a Moldvai Csángómagyar Oktatás Program kötelékében kamatoztathassák megszerzett, értékes tudásukat, szakképzettségüket.” – fogalmazott köszöntőjében Márton Attila, a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program koordinátora.
Heten nyújtottak be pályázatot az RMPSZ alapította ösztöndíjra.

A 2015–2016-os tanév első félévének tanulmányi eredményei alapján, március–július időszakra (öt hónapra) az alább felsoroltak részesülnek támogatásban:

1. Timaru Andreea-Carina (Tímár Andrea Karina) II. éves BBTE, Kolozsvár – 2 250 lej (450 RON/hó);
2. Gheorghiţă Adriana-Livia (Györgyice Lívia) III. éves Sapientia EMTE, Kolozsvár – 2 000 lej (400 RON/hó);
3. Andrieş Raluca-Alexandra (András Raluka Alexandra) I. éves Sapientia EMTE, Csíkszereda – 1 750 lej (350 RON/hó);
4. Ghiurca Claudia (Gyurka Klaudia) I. éves Sapientia EMTE, Csíkszereda – 1 500 lej (300 RON/hó);
5. Cîşu Ana-Maria (Kiss Annamária) III. éves Louis Pasteur, Csíkszereda – 1 250 lej (250 RON/hó);
6. Balaş Maria-Nicoleta (Balázs Mária-Nikoletta) III. éves Louis Pasteur, Csíkszereda – 1 250 lej (250 RON/hó);

Lászlófy Pál István tiszteletbeli elnök megköszönte az amerikai illetőségű Pillangó Alapítvány támogatását, kiemelten Gazda Angéla elnök asszony gondos ráfigyelését, majd a diákok fele fordult és jövőbeli terveikről kérdezte őket. A jelenlevő négy ösztöndíjas közül Cîşu Ana-Maria és Balaş Maria-Nicoleta idén fejezi be az egészségügyi asszisztensi posztliceális képzést, és itthon, lehetőség szerint Csíkszeredában szeretnének munkát találni.

Tímár Andrea Karina a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsész Karának magyar-néprajz szakán tanul. Családjának támogatásával tájházat szeretne létrehozni és működtetni szülőfalujában, Pusztinán. Elmondta, hogy első alapképzését befejezve fogorvosnak is szeretne kitanulni. Az orvosi egyetem magas tanulmányi költségei miatt gyermekkori álmát saját jövedelméből tudja megvalósítani. Szüleinek nem áll módjában anyagi támogatást nyújtani továbbtanulásához. Az első éves, Sapientia EMTE csíkszeredai karán, román–angol szakon tanuló Gyurka Klaudia tanulmányai sikeres befejezésére fókuszál.
Az ösztöndíjakat Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök adta át.

Forrás: http://rmpsz.ro/hu/nd/354/negyedik-alkalommal-adtak-at-a-jaki-sandor-teodoz-osztondijat