Fontos kinevezések a szatmári római katolikus egyházmegyében

A 2018-as év nyarán személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Schönberger Jenő püspök Fagea László borsabányai plébánost végleges nyugállományba engedte.

A főpásztor döntése alapján, Papellás István, a szatmárnémeti Szent Család templom plébánosa Szaniszló település plébánosa lesz. Helyére a korábbi szaniszlói plébános, Luczás Lóránt érkezik, ő lesz a továbbiakban a Szent Család egyházközösség plébánosa.

katolikus

Ugyanígy, Heinrich Antal csanálosi plébános Tzier Ernő börvelyi plébánossal cserél helyet.

Néma Sándor kálmándi plébános a lázári Szent László plébánia közösségének plébánosa lesz
Kálmánd plébánosa pedig Bíró Norbert nagymajtényi plébános lesz.

Nagymajtényban Baumann István, korábbi lázári plébános folytatja a hívek szolgálatát. Miután Schönberger Jenő püspök az Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatói székébe kinevezte Román János korábbi nagybányai esperest, helyére, a nagybányai Szentháromság plébániára plébánosnak, és egyben

nagybányai esperesnek Szmutku Róbertet nevezte ki.

A Krisztus Király plébánián Hájtájer István rónaszéki i.h. lelkész szolgálja a továbbiakban a híveket.
Rónaszékre, a római katolikus közösség élére Molnár Eduárd Gábor szamosdarai i.h. lelkész érkezik.
Szamosdara székesegyházában Istvánfi Szilárd segédlelkész lesz a plébános.

Augusztus elsejétől, Leabu Marius a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze a Borsabánya plébánia i.h. lelkésze lesz.
Gríz László, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz egyházközösség segédlelkésze a Nagybánya Szentháromság plébánia segédlelkészeként folytatja tevékenységeit;
Linzenbold Szabolcs máramarosszigeti segédlelkész lesz az új székesegyházi segédlelkész;
Turtureanu Róbert újmisés pedig a Máramarossziget plébánia segédlelkészeként jegyzi első helyezését.

Az újonnan kinevezett egyházi méltóságoknak sok erőt kívánunk nemzetmentő szolgálatuk végzéséhez!