Kétnyelvűség és kisebbségi oktatás Máramarosban

Tájékoztató kétnyelvű családok számára – kétnyelvűség és kisebbségi oktatás területén

MIÉRT NEVELJÜNK KÉTNYELVŰ GYEREKEKET?
A kétnyelvű családokban felnövekvő gyerekek esetében a szülők döntésén, majd következetességén és hozzáértésén múlik, hogy kétnyelvű vagy egynyelvű lesz-e gyermekük. Ma már számos kutatás bizonyítja, hogy a kétnyelvűségnek pozitív hatása van a gyerekek értelmi fejlődésére: könnyebben fog megtanulni olvasni, nyitottabbá válik új nyelvek, új kultúrák megismerésére, és általában véve demokratikusabban szemléli a világot, fejlődik nyelvi kreativitása, és könnyebben érti a nyelv árnyalatait.

MIT TEHET A SZÜLŐ?
Következetesnek kell lenni a saját anyanyelv használatában a gyerekkel való kommunikációban akkor is, ha a családban vagy a szűkebb környezetben olyan személyek is vannak, akik nem értik a másik nyelvet – beszélni kell a kétnyelvűség kialakulásának folyamatáról, jelezve azt, hogy ez nem udvariatlanságból történik.

Fontos a nyelvi hatások kiegyenlítése: amennyiben az egyik nyelv hatása erőteljesebb, erősíteni kell a másik nyelv hatását.

Erre lehetőséget adhatnak:

 • az esti mese, a más helyen hallott vagy nézett mesék, dalok nyelvének megválasztása;
 • a játszóprogramok, szabadidőprogramok nyelvi szempontból történő szervezése;
 • az óvoda, iskola nyelvének megválasztása.

Türelmesnek és bátorítónak kell lenni, nem kell javítgatni a hibákat, inkább azonnal el kell ismételni helyesen. Használni és hallatni kell a nyelvet. A kétnyelvűség alakítása állandó folyamat, de ha kisgyermekkorban kezdődik, hatékonyabb és könnyebb.

A kétnyelvűség tehát potenciális ajándék. Befektetés a jövőbe.

MIÉRT FONTOS A KISEBBSÉGI OKTATÁS A KÉTNYELVŰ CSALÁDOK SZÁMÁRA?
Amint láttuk, a kétnyelvűség megőrzésének csak pozitív hatásai vannak.

A szülők áldozatos munkáján és odafigyelésén kívűl

a kétnyelvűség megtartásának biztosítéka a kisebbségi nyelven történő oktatás.

Mivel a többségi nyelvet eleve többet hallja, gyakorolja a gyermek, a kisebbségi nyelvet kell jobban őrizni, gyakorolni, ahhoz, hogy a kétnyelvűség fennmaradjon.

A kisebbségi oktatás előnyei a nyelvileg vegyes családok számára (is):

 • a kisebbségi kultúra értékeinek elsajátítása leghatékonyabban intézményes keretek között, vagyis oktatási intézményben történhet meg;
 • a szülő által biztosított nyelvi nevelést kiegészíti és megerősíti a kisebbségi oktatás;
 • a nyelv folyamatos használata a kisebbségi oktatási intézményekben biztosítja a nyelvismeret és használat megmaradását;
 • a kisebbségi oktatás szellemi és tudásbeli többletet termel;
 • a kisebbségi nyelven tett érettségi egy plusz diplomát jelent a fiatal számára (hivatalos fordítói oklevél);
 • a kisebbségi oktatásban résztvevő diákok anyagi támogatásban részesülnek a magyar kormány különböző támogatási rendszerein keresztül.

MAGYAR TANNYELVŰ ÓVODA- ÉS NAPKÖZI CSOPORTOK NAGYBÁNYÁN
– Németh László Elméleti Líceum óvodacsoportjai:
– Waldorf napközi
– hagyományos napközi
– óvoda
Titkárság: Luminișului u. 1. sz. telefon: 0262-213586.

 • 30-as sz. Napközi (óvoda csoport), Zazar negyed, str. Iza 7.
 • 30-as sz. Napközi (napközi csoport), Zazar negyed, str. Iza 7.
 • 20-as sz. Óvoda, B-dul Bucureşti 20. (Eurohotellel szemben)
 • Step by Step Óvoda (napközi csoport), str. V. Babeş 2. (a volt Ciocan utca végén)
 • Otilia Cazimir Napközi, str. Banatului 3A. (V. Alecsandri – Hatvan negyed)
MAGYAR ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK MÁRAMAROS MEGYÉBEN

Németh László Elméleti Líceum – Híd utcai épületben- Nagybánya
Titkárság: Luminisului utca 1., telefon: 0262 213 586, igazgatónő: Váradi Izabella (telefon: 0745 227 704)

– Nicolae Iorga Általános Iskola – Nagybánya
Titkárság: Gheorghe Bilascu utca 1., telefon: 0262 276 315, igazgatónő: Lapsánszky Edit (telefon: 0746 054 425)

– Felsőbányai Műszaki Líceum
Titkárság: Alea Minerilor utca 1A., telefon: igazgatónő: Hitter Annamária (telefon: 0723 603 172, 0740 809 885)

– Löewey Klára Elméleti Líceum – Máramarossziget
Titkárság: 22 Decembrie 1989 utca 2., telefon: 0262 311 085

– Hosszmezői Általános Iskola – Hosszúmező
Titkárság: Principala utca 133., telefon: 0262 370 603

– Petőfi Sándor Általános Iskola – Koltó
Titkárság: Koltó 35., telefon: 0262 289 121

– Alexiu Berinde Általános Iskola – Szinérváralja
Titkárság: Unirii tér 1. Iratkozás magyar tagozatra: Asztalos Ilona (telefon: 0742 599 185)

– Kós Károly Általános Iskola – Szamosardó
Iratkozás magyar tagozatra: Nagy Annmária (telefon: 0735 223 010)

-Domokosi Általános Iskola – Domokos, Magyarlápos
Iratkozás magyar tagozatra: Molnár Judit (telefon: 0742 239 221)

-Monói Általános Iskola
Iratkozás magyar tagozatra: Lakatos Etelka (telefon: 0757 640 761)

-Magyarberkeszi Általános Iskola
Iratkozás magyar tagozatra: Venczel Piroska (telefon: 0758 616 787)

(A fenti anyag az ISKOLÁINKÉRT GYERMEKEINKÉRT EGYESÜLET összeállítása)