Köszöntő

Köszöntő helyett

Tisztelt Magyar Testvérem, kedves Olvasó, Érdeklődő!

Évek óta érlelődik bennem a gondolat, hogy kihasználva a világháló adta lehetőségeket, létrehozzak a magyar szórvány világnak egy olyan gyűjtőpontot, amely egyszerre lehet érdekes és hasznos a szórványban élő magyarok, illetve a tömb magyar területeken (beleértve az Anyaországot is) élők számára. Egyfajta kapcsolódási pont a megmaradásért tenni akaró személyek, közösségek és az érdeklődők számára.

A honlap fő tevékenysége, hogy egybegyűjti a szórványvidék híreit, közösségépítő eseményeit.
Mindemellett különféle anyagokat várunk bármely szórványban élő testvérünktől, közösségépítő szervezetektől, vezetőktől, a szórvánnyal foglalkozó szakemberektől, támogatóktól, diákoktól.

Az értékes írások, fotók és videók feltöltésre kerülnek, hogy hozzáférhetővé váljanak.
Mindenki számára fontos információ, hogy a különféle eseményekről, rendezvényekről szeretnénk időben hírt adni, és nem csak utólag, késve tájékoztatni, ezért arra kérjük leendő beküldőinket, partnereinket, hogy ezekről időben juttassanak ismertetőt számunkra.

szorvany-info-udvozlunk

A honlap célja hogy szorgalmazzuk a magyarországi települések számára a szórvány magyar településekkel történő testvér települési kapcsolatok kiépítését, ápolását, tartalommal történő megtöltését. Célunk még szerény eszközeinkkel hozzájárulni a magyar gyerekek magyar óvodába, iskolába (tagozatra) történő beiratkozásához.

Sok magyar számára egy-egy külhoni kirándulás célpontja általában a Székelyföld vagy a Felvidék tömbmagyar területei közül kerül ki. Gondoljuk csak végig, ezen vidékeken kívül mennyi értéket, nagyszerű magyar embert adott a Bánság, Bácska, a Mezőség, Kárpátalja, a bányavidék, Hunyad, a Szászföld, Zoboralja, Csángóföld, nem beszélve a ma már nagyvárosi szórványhoz tartozó Kassáról, Nagybányáról, Nagyváradról, Újvidékről, Kolozsvárról, hogy csak párat említsek. Az ezekben a régiókban fellelhető történelmi helyszínek, épületek, a máig élő, színes kultúra és hagyomány óriási kincset jelentenek nekünk, magyaroknak.

Célunk tehát az is, hogy ösztönözzük a kirándulókat, hogy a tömbmagyar területeken kívül ellátogassanak a szórványvilágba is. Ne fosszuk meg magunkat attól a kincstől, melyet az ott lakó magyarok szolgáltatnak a nemzetnek.

Székelyföldről származva magam is szívügyemnek tekintem a Kárpát-medencei magyarság sorsát, a magam módján próbálok tenni a helyi közösségekért, kiemelten, a nehéz sorsban élő szórványvidéki magyarokért.

Az oldal és szerkesztői baráti és nemzettársi jobbot nyújtanak minden olyan közösségnek, szervezetnek, személynek, akik felelősséget éreznek a szórványvidék magyarságáért.

Nemzettársi üdvözlettel:
Fazakas Attila
MÁÉRT Szórvány Szakbizottságának tagja