Végveszélyben a magyar tagozat Arad kerületi iskoláiban

Sok erdélyi, bánsági és partiumi városban a kerületi iskolák magyar tagozatai jelentették az utánpótlást a magyar középiskoláknak. Különösen a szórványvidék településein számítottak jelentős hátországnak a kerületi iskolák, amelyekre rendszerint csak egy-egy középiskola támaszkodhatott. A magyarság számának csökkenésével, az iskolaválasztási szokások megváltozásával azonban ezeknek

a kerületi magyar tagozatoknak is meg vannak számlálva a napjaik.

Aradon, a Csiky Gergely Főgimnáziumon kívül három kerületi iskolában működik még magyar tagozat: kettőben csak elemi szinten, az Aurel Vlaicu Általános Iskolában viszont nyolc osztályig tanulhatnak anyanyelvűkön a magyar diákok. Ez ráadásul egyike azon ritka iskoláknak, amelyekben három nyelven, románul, magyarul és németül folyik a tanítás.

Ettől a tanévtől, Viszhányó Aranka személyében magyar aligazgatója van az Aurel Vlaicu-iskolának.

Az aligazgatónő fontosnak tartja megerősíteni a magyar tagozatot. A magyar gyerekek kis létszámú osztályokban járnak, szerencsére még egyiket sem kellett összevonni. A hetedikesek miniszteri engedéllyel tanulhatnak, hiszen csupán heten vannak. A tagozat számára nem előnyös az sem, hogy a gyerekek egy részét elszívja a német osztály, ahol német nemzetiségű gyerek nemigen van, a jobb érvényesülés reményében íratják oda a magyar és román gyerekeket.

Sajnálatos módon

idén nem indult felkészítő osztály, így jövőre reménytelen az első osztály beindítása.

A magyar oktatás visszaszorulásának okai többrétűek:

  • elvándorlás
  • a születések számának drasztikus csökkenése
Az aradi magyar iskolások csupán 60-65%-a tanul magyarul.

A szülők téves beidegződés miatt román tagozatra adják gyerekeiket, hogy „jobban érvényesüljenek”.
Az intézményvezető véleménye egyértelmű ebben a kérdésben:

a gyerek csak nyer, ha megismeri a magyar kultúrát,

ráadásul anyanyelven mélyebb ismertekre tehet szert, könnyebben lehet elsajátítani az anyagot. Ezt kiegészítően rendelkezésre áll magyar állami támogatás, ösztöndíjrendszer, táboroztatás.

A tanuláson felül az igazgatóasszony fontosnak tartja a közösség építését. Létrehoztak két néptánccsoportot, idén elsőször ünnepelték meg okt.6-át, karácsonyi ünnepséget és szüreti bált rendeztek.

Jó az együttműködés az egyházzal, kikeresik a megkeresztelt gyerekek adatait, ezáltal próbálnak eljutni a családokhoz és próbálják meggyőzni őket, hogy gyerekeiket írassák magyar tagozatra. Figyelembe véve a születési adatokat, ezek a körzeti iskolák szomorú helyzetben vannak.

A magyar tagozat számára megmentettek egy nehéz helyzetben lévő magyar családot, ahol az apuka által egyedül nevelt gyerekek számára helyet és ellátást biztosítottak a Szt. Gizella Otthonban.

Ugyancsak pozitívum, hogy a felkészítő, valamint az ötödik osztályos tanulók számára ingyenes napközis foglalkozást biztosítanak.

Viszhányó Aranka szerint

nem kizárt, hogy Aradon is át kell állni a szamosújvári modellre,

ahol egyetlen szórványkollégium szolgálja ki a magyarul tanulni kívánok közösségét.

(A Temesvári Rádió riportja és az aradihirek.ro alapján)