Nagyszebenben is érdemes magyar óvodába íratni a kicsiket!

Tartalmas tevékenységek a nagyszebeni magyar nyelvű óvódás csoportban
A 17-e számú, Liviu Rebreanu utcai óvodában működik az egyetlen nagyszebeni magyar nyelvű csoport. Pár évvel ezelőtt a vegyes magyar-német csoportban kevesebb, mint 10 gyermeket írattak ide a szülők, viszont amióta csak magyar nyelven folyik a foglalkozás és az óvónők magyar ajkúak, szakmailag jól képzettek elterjedt annak híre, hogy érdemes magyar óvodába vinni a kicsinyeket.

Oklevél

Ha pár évvel ezelőtt egy-két gyermeket küldött ez a csoport a magyar elemi osztályba a helyzet megváltozott az utóbbi években és, ha nem is minden évben de kétévente 5-8 gyermek indul a magyar tagozatra iskolába. A létszám, tehát megnőtt, három évvel ezelőtt tantermet is váltani kellett, mert a közel harminc kicsiny a régi teremben egyszerűen nem fért el.

A gyermekek létszámának növekedése több tényezőnek is köszönhető, mint például annak, hogy a város gazdasági jó helyzete idevonzza a fiatal magyar családokat, akik gyermekeiket minden további nélkül a magyar tagozaton óhajtják oktatni. Ez érvényes az elemi-, illetve 5-8. osztályok esetében is, fájó az, hogy a nagyszebeni magyar családok egyre többen döntenek amellett, hogy gyermekeiket nem részesítik, intezmenyesitett magyar nyelvű oktatásban. Viszont ennek is megvannak a komoly okai és története, jelen cikk nem kívánja ezt elemezni.

A magyar óvodás csoport gyermekeinek fele etnikailag vegyes családokból származnak, akiknek szülei megértették és tudják azt, hogy aki nem sajátítja el a magyar nyelvet gyermekkorában később nagyon nehéz ezt megtenni.

Mert tény az, hogy szépsége, gazdagsága és különlegessége mellett a magyar nyelvet igen nehéz elsajátítani felnőttként, idegen nyelvként. A 17-es számú óvoda kedvező árban jó feltételeket és biztonságot, egészséges környezetet biztosít a gyermekeknek, ugyanakkor a magyar csoport mellett két német és több román nyelven oktató csoportok találhatóak meg.

Az óvoda vezetősége – igazgatónője Pârvu Maria, vízaknai származású személy, aki jól felismerte és érti az anyanyelvi oktatásnak értelmét és fontosságát, ismeri és értékelni tudja az etnikailag vegyes környezet – nem nagy túlzás azt állítani, hogy a magyar csoport iránt különös figyelmet biztosít, szeretik a gyermekeinket és megpróbálják a legjobb körülményeket, állandó jelleggel fenntartani.

Talán ennek is köszönhető és az óvónők személyiségének és szeretetének, nem mellesleg szakmailag jól felkészültségüknek, hogy a magyar csoportban a jó hangulat, az állandó fejlődés, a magyar nyelv elsajátítása játékosan és gördülékenyen zajlik.

Ha a tanerők állandó csere-berélése-elhelyezése is megszűnne a tanfelügyelőség részéről talán hosszabb távú elképzelésben igen komoly eredményeket is elérni lehetne. A gond csupán az, hogy a magyar elemi osztályokba nehezen igyekeznek beíratni a szülők gyermekeiket, amely jelenségnek okait sem taglaljuk jelen cikkben.

Az intézménnyel és személyzetével kapcsolatos jó tapasztalatok mellett hangsúlyozni érdemes, hogy a szülők nagy része kiváló odafigyeléssel és szeretettel gondoskodnak gyermekeikről. A magyar nyelv elsajátítását fontosnak tartják – sőt, a román anyanyelvű anyukák hangsúlyozzák, hogy azért íratták ebbe a csoportba gyermekeiket, mert a magyar nyelvet akár ők is gyermekeikkel együtt elsajátítani szeretnék.

Mindezen tényezőknek köszönhetően az utóbbi évben igen szép sikereket ért el a nagyszebeni magyar óvódás csoport, érdemes magyar óvodába íratni a kicsiket. Már tavaly volt egy próbálkozás az országos Kiskurutty nevű versenyen továbbjutni a megyei szakaszon, és idén – a szülők nagy odafigyelése és segítsége mellett – sikerült. A helyi verseny januárban volt megszervezve a 17-es számú óvoda tantermében, amelyen Nagyszebenből két-, Vízaknáról egy csoport vettek részt.

Szép versenyfutás következtében a nagyszebeni Katicák nevű csoport lett a továbbjutó és február 20-án a medgyesi Bucuria Copiilor nevű óvodában a megyei szakaszon mérték össze tehetségüket, ügyességüket és tudásukat a megye északi részén tanuló gyermekcsoportokkal.

Már a medgyesi vetélkedő igen tartalmas és szép élmény volt az egész kiránduló csoportnak, ideértve a kísérő és aggódó szülőket, akik talán jobban izgultak mint gyermekeik. A Péter Izabella igazgatónő által irányított Bucuria Copiilor nevű óvodában több magyar és román csoport működik, a tantermek és maga az egész ingatlan az utóbbi években eszközölt anyagi támogatásokból nagyon szépen fel van újítva, szakmailag és kényelem szempontjából is korszerűsítve, jó volt azt tapasztalni, hogy lehet így is tervezni, mukodni nem messze Nagyszebentől. Ott szembesültek a szülők azzal a ténnyel, hogy a jó nagyszebeni feltételeken felül is van lehetőség értelmesen fejleszteni.

A medgyesi megmérettetés sokkal komolyabb kihívás volt a négytagú nagyszebeni Katicák nevű csapatnak, amelynek tagjai a következő gyermekek: Szabó Lea, Gavrilă Evelyn, Keresztes Viktor és Serfőző Tamás. Végül a Vackor mesét igen jól ismerő nagyszebeni gyermekek, nem utolsó sorban szép ruházatuk, vonzó előadó tehetségük és ügyességük következtében megnyerték a megyei vetélkedőt és készülhettek az országos döntőre.

2016. április 16-án, Kolozsváron került sor a negyedik alkalommal megszervezett országos szintű és többlépcsős Kiskurutty játéktanoda vetélkedőre.

Ez az egyetlen olyan, kisgyerekeknek szervezett verseny, amelyet megyék között is megszerveznek. A Kiskurutty játéktanoda ötletgazdái a Kuruttyoktatási és Művelődési Társaság létrehozói voltak Csíkszentdomokosról, Kurkó Szilvia és Kurkó István tanító-házaspár és Márton Kinga óvónő. A vetélkedő forgatókönyvét is ők szerkesztették meg és minden évben az országos megmérettetésre más és más helyszínek adnak otthont.

A nagyszebeni Katicák csapatnak felkészítése már otthon azzal kezdődött, az óvodai oktatáson felül, hogy a szülők külön-külön és sorban a négy gyereket egy-egy napra csapatépítő jellegű közös foglalkoztatású délutánokat szerveztek meg.

Kolozsvárra már pénteken estére kellett megérkezni és az éjszakát a szervezők úgy oldották meg, hogy a csoportokat elkülönítették szüleiktől, magyarán a gyermekek külön aludtak az óvónők felügyeletében. Volt olyan eset, hogy a gyermek először tette ezt meg életébe, hogy szüleinek hiányában aludja át az éjszakát és egy kis könnycsepphullatás után, végül az élmény igen érdekesnek bizonyult neki is.

Szombaton reggel korán kezdődött a program, viszont a reggeli után a szülőktől újra elkülönítették a gyermekeket és megkezdődött a tanoda. Ez időben a szülők meglátogatták Kolozsvár belvárosát és Mátyás háza előtt kávéztak.

A megyeközi Kiskurutty már teljesen más szintű tudást, ügyességet, csapatmunkát és felkészültséget igényelt a nagyszebeni csapat részéről. Itt székelyföldi, kolozsvári és más erdélyi megyékből érkező csapatokkal kellett versenyt futni és Lea, Evelyn, Viktor és Tamás ez alkalommal is szépen teljesítettek. Annak ellenére, hogy a különböző próbák teljesítményeinek pontozása és megszámolása következtében az ötödik helyezést érték el, a nagyszebeni Katicák a Napsugár Alapítvány, Szivárvány különdíját hozták haza.

Az izguló szülők kérdéseire fáradtan válaszoltak a gyermekek, de a teljesítmény kiváló és közösségi büszkeségnek tekinthető. Ugyanakkor, érdemes megemlíteni azt, hogy 2017-ben az országos vetélkedőt Nagyszebenben szeretné megszervezni a Kiskurutty főszervező egyesület és a kolozsvári játéktanoda végén hivatalosan felkérték erre a nagyszebeni csoportot.

Érdemes megemlíteni, hogy indulás előtt a nagyszebeni magyar óvodás csoport, 70 más gyermekegyüttes mellett az „Împreună prin Artă” – Együtt a művészetért című versenyfesztiválon, Tündérrózsa néptánc csoport néven különdíjat nyertek el.

Az elért eredményekért és a kiváló teljesítményeknek gratulálunk a gyermekeknek és felkészítőiknek: Fülöp Tündének, Bálint Ágotának és minden szülőnek.

Serfőző Levente

(Forrás: www.szeben.ro)