Országzászló a bánsági Újszentesen

Országzászló került felavatásra az Újszentesi Református Egyházközségben. A zászlót Farkas Sándor szentesi országgyűlési képviselő adta át. A képviselő be­szédében elmondta, hogy az országzászló fel­vo­ná­sa az újszentesi „őszinte magyar emberek” körében advent második vasárnapján a nemzet egységének, az összetartozásának jelképe és bizonyítéka, mely az ünnepvárást teszi teljessé úgy az adományozónak, mint a fogadó közösségnek.

ujszentes-orszagzaszlo

Az ünnepi istentiszteleten nt. Fehér Csaba, a Szentes nagy­templomi testvérgyülekezet lelkésze hirdette az igét, kiemelve, hogy a sötétség ideiglenes uralmát Krisztus születésével felváltja a mindent betöltő világosság.

Szűcs András Ottó újszentesi lelkész fel­olvasta id. Vastag Gyula ez alkalomra írt versét.

Az ünnepet Dénes Ildikó, Meda Gizella, Meda Dávid és Vastag Gyula énekszámai valamint Péterffy Lajos színművész szavalatai tették emlé­kezetessé. (–)