Ösztöndíjat hirdet a Teleki Magyar Ház

A Teleki Magyar Ház esztendőről- esztendőre minden tavasszal tanulmányi- közéleti ösztöndíjjal igyekszik felhívni a figyelmet legkiválóbb fiataljainkra.

A Teleki Ösztöndíjpályázatot az intézmény alapításának 15. évében vidéki diákok számára is meghírdetjük.

Iskolánként 1-1 pályázatot várunk, kivétel a nagybányai Németh László Líceum, ahonnan 2 diák pályázatára számítunk!

A 100 eurónak megfelelő összegű egyszeri ösztöndíjra

olyan magyar nyelven tanuló Máramaros megyei VII-XII. osztályos diákok pályázhatnak, akik tanintézetük ajánlása alapján a 2016/2017-es tanév kiváló diákjai, és nem csak tanulmányi eredményeik tekintetében, hanem iskolán kívül, egyházi szervezetekben, egyesületekben, a mindennapokban is példát mutatnakközösségüknek.

A pályázati adatlapot az iskola tantestülete által (!) kiválasztott pályázó diák tölti ki és az osztályfőnök, az iskola igazgatója (aligazgatója), valamint legalább egy ajánló személy (lelkipásztor, közéleti személyiség, valamely egyesület vezetője stb.) is véleményezi.

Az ösztöndíjprogram anyagi hátterét továbbra is közösségünk adományai biztosítják.

Pályázati adatlap beszerezhető a Teleki Magyar Házban, letölthető honlapunkról, és az érintett tanintézetekhez is eljuttatjuk. Benyújtási határidőmájus 6., szombat 20.00 óra. Határidőn túl érkező pályázatokat nem fogadunk el.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására az idei Teleki Napok keretében kerül sor Nagybányán, 2017. május 21-én. A helyszínt és pontos időpontot később közöljük.

Pályázati adatlap

(Teleki Magyar Ház)