Pál József Csaba lett Temesvár új püspöke

Excellenciás Roos Márton megyés püspök nyugalomba vonulási kérel­mé­nek elfogadását követően Ferenc pápa május 16-án ft. Pál József Csaba kanonokot, hegyvidéki főesperest, a resicabányai Havas Boldogasszony templom 64 éves székelyföldi származású plébánosát nevezte ki a Te­mesvári Egyházmegye új fő­pásztorává.

A püspökszentelésre augusztus 6-án, Urunk színeváltozása ünnepén került sor a Szent György Székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és a főszentelő Excellenciás Roos Márton püspök, apostoli kormányzó, társszentelők: Excellenciás dr. Ioan Robu bukaresti érsek, metropolita és Excellenciás dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt.

Pál-József-Csaba

A szentmise kezdetén Excellenciás Roos Márton püspök üdvözölte a kiemelkedő esemény belföldi és a határon túlról érkezett résztvevőit, a jelen lévő közel 40 főpásztort, mintegy 200 lelkipásztort, Őszentsége Ioan Selejan bánsági ortodox metropolitát, a testvéregyházak képviselőit. Az apostoli kormányzó külön üdvözölte Magyarország és Románia Kormányának képviselőit, dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettest és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt, illetve Victor Opaschi romániai vallásügyi államtitkárt.

Ezt követően került sor a jelölt bemutatására, majd Excellenciás Msgr. Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete felolvasta, majd magasba emelve az egybegyűlteknek is felmutatta a Ferenc pápa kézjegyével ellátott kinevezési okmányt.

Szentbeszédében Excellenciás Roos Márton püspök úgy fogalmazott: a püspökszentelés kiemelkedő és döntő esemény az egyházmegye életében, mivel a püspök egyszemélyben az egyházmegye fő tanítója és főpásztora. Az ő feladata összefogni Isten népét a hitben, és ehhez kellő rátermettség, éberség és megfontoltság szükséges.

A szentmise a püspökszentelés szertartásával folytatódott. A Szentlélek segítségül hívása után az új püspök kinyilvánította a hit iránti hűségét és kifejezte elhatározását, hogy a püspöki hivatást az igazság szellemében fogja gyakorolni. A Mindenszentek litániája alatt pedig az oltár előtt arccal a földre borult, kifejezve ezzel teljes önátadását a krisztusi szolgálatnak.

Pál József Csaba a püspöki beköszönő beszédében azt hangsúlyozta, hogy

Isten ajándékaként kell tekinteni a másik emberre, a másik népre,

és az egység a sokszínűségben elv követését tartotta kívánatosnak. Úgy vélte: a Temesvári egyházmegyében a magyarok, a románok, a németek, a horvátok, a bolgárok és a szlovákok csak együtt tudják beteljesíteni az Úr rendelését.

„Tarts meg őket a te nevedben”

Az új püspök jelmondata: Tartsd meg őket a te nevedben!, ezt Jézus főpapi imájából választotta. Címerében pedig a székely eredetre utaló nap és hold, a szentháromság jelképe, valamint a bánsági egyházmegye hétnyelvűségére utaló jelkép szerepel.

A Temesvári egyházmegyét 1990 óta német ajkú püspökök, Sebastian Krauter, majd Martin Roos vezették. Martin Roos 19 évi püspöki szolgálat után előrehaladott életkorára hivatkozva kérte felmentését. A soknemzetiségű egyházmegye etnikai összetétele a bánsági svábok tömeges elvándorlása után radikálisan átalakult.

A mára csaknem 109 ezer hívet számláló egyházmegyében

a hívek 44,1 százaléka magyar,

27,1 százaléka román, 10,9 százaléka német, 4,8 százaléka horvát, 4,4 százaléka bolgár, 2,2 százaléka szlovák, 2,6 százaléka roma és 1,8 százaléka cseh nemzetiségűnek vallotta magát.

Forrás: Temesvári Egyházmegye, nagybanya.ro, Temesvári Új Szó