Pályázati felhívás Erzsébet-táborban való részvételre szórványban élő gyerekek számára

A táborok Ivóban és Zánkán kerülnek megrendezésre. Részletek:

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a Nemzeti Táboroztatás keretében 2016 nyarán 220 erdélyi, elsősorban szórványhelyzetben és nehéz anyagi körülmények között élő gyermeknek és kísérő pedagógusaiknak biztosít táborozási lehetőséget három turnusban.

Táborozási turnusok:
2016. július 3 – 8.: 90 gyermek és az őket kísérő 9 pedagógus
2016. július 10 – 15.: 90 gyermek és az őket kísérő 9 pedagógus
2016. július 17 – 22.: 40 gyermek és az őket kísérő 4 pedagógus

Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít. A turnus időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (vasárnap délutáni érkezéssel és péntek reggeli távozással). A pályázók táborhelyre való csoportos utaztatásának költségét az Alapítvány támogatja. A csatlakozási pontokhoz való utazást minden csoportnak önállóan kell megoldania. A csatlakozási pontokat és a táborozási időpontokat megyékre leosztva megtalálják a mellékelt táblázatban (1. számú melléklet).

A táborozási költségek önrésze: 20 lej/fő, vagyis 220 lej/csoport.

A gyermekek Erzsébet–táborban való részvételének feltételei:
– általános- és középiskolai diákok, akik a pályázat benyújtásának napján legalább 12 évesek, 2016. augusztus 31-ig nem töltik be a 18. életévüket,
– érvényes tanulói jogviszony, valamint magyar nyelvtudás és
– a magyar nyelven történő iskolarendszerű/iskolarendszeren kívüli (alternatív) oktatásban való igazolható részvétel vagy a magyarság, a magyar kultúra fenntartásában, megőrzésében (pl. néptánccsoporton, cserkészeten, stb. keresztül) való folyamatos részvétel,
– ugyanazon kedvezményezett (gyermek) egy évben csak egy általános, vagy egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
– csoportonként egy maximum 10 perces „Határtalanul!” című előadás (zenés, táncos, dramatikus műfaj) megtartása a táborban, melynek során bemutatják azt a magyarlakta területet, kisrégiót, ahonnan érkeztek, annak hagyományait és jelenét,
– 20 lej/fő befizetett önrész,
– orvosi igazolás, amit a tábor helyszínére kell magával vinnie.

A pályázat erdélyi lebonyolítója a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Pályázni kizárólag csoportosan lehet, 10 diák és az őket kísérő pedagógus alkot egy csoportot.
A csoportok pályázataikat az RMPSZ megyei vagy körzeti szervezeteihez nyújthatják be postai úton vagy személyesen 2016. május 17-én 15 óráig (beérkezés határideje). Az RMPSZ megyei szervezetei május 18-án a beérkezett pályázatok alapján kiválasztják a táborban résztvevő csoportokat, és e-mailben vagy telefonon értesítik a pályázaton résztvevőket.

A nyertes csoportok kísérő tanárai vállalják a következőket:
– A csoportot alkotó gyermekek személyes adatait és szüleik beleegyező nyilatkozatait szkennelve eljuttatják a programfelelősnek május 25-ig az nkingu@yahoo.com e-mail címre (ehhez további útmutatást és űrlapokat a csoportok kiválasztása után e-mailben kapnak).
– A csoport táborozási önrészét egy összegben (220 lej) átutalják az alább megadott számlaszámra legkésőbb május 31-ig. Kérjük az utalás indoklásánál írják be: „Contributie tabara Erzsébet” és a kísérő tanár nevét. Az átutalást igazoló szelvényt pedig kérjük szkenneljék vagy fényképezzék le és küldjék be az nkingu@yahoo.com e-mail címre.
Számlaszám:
UCDMR, Cod fiscal: 4466020
OTP Bank Romania, Miercurea Ciuc
RO10OTPV260000059736RO17
– Vállalják, hogy a tábor ideje alatt ellátják a gyermekek felügyeletét, segítik a tábori programokon való részvételüket és együttműködnek a tábor vezetőségével.

A pályázatokat csoportonként kell benyújtani, az iratcsomónak tartalmaznia kell a következőket:
– a kitöltött, aláírt és lepecsételt pályázati adatlapot
– a magyar kultúra fenntartásában való részvételt igazoló iratokat (ajánlások a néptánc csoport, cserkészcsapat vezetőjétől; vetélkedőkön, hagyományápoló rendezvényeken való részvételi oklevelek másolatai, a gyermekek tanulmányi versenyeken szerzett oklevelei az elmúlt évből)
Programkoordinátor: Pál Kinga,
E-mail: nkingu@yahoo.com
Telefon: 0745-627918
Pályázati felhívás Erzsébet-táborban való részvételre, ZÁNKA

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a Nemzeti Táboroztatás keretében 2016 nyarán 530 erdélyi, elsősorban szórványhelyzetben és nehéz anyagi körülmények között élő gyermeknek és kísérő pedagógusaiknak biztosít táborozási lehetőséget két turnusban a Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpontban, a Balatonnál.

Táborozási turnusok:
2016. augusztus 13 – 19.: 190 gyermek és az őket kísérő 19 pedagógus
2016. augusztus 20 – 26.: 340 gyermek és az őket kísérő 34 pedagógus

Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít. A turnus időtartama 7 nap, azaz 6 éjszaka (szombat esti érkezéssel és péntek hajnali távozással). A pályázók táborhelyre való csoportos utaztatásának költségét az Alapítvány támogatja. A csatlakozási pontokhoz való utazást minden csoportnak önállóan kell megoldania. A csatlakozási pontokat és a táborozási időpontokat megyékre leosztva megtalálják a mellékelt táblázatban.

A táborozási költségek önrésze: 20 lej/fő (220 lej/csoport), a kísérő pedagógusok Idegenforgalmi Adó (IFA) fizetésére kötelesek, melyet a tábor helyszínén fizetnek be, mértékéről Zánka önkormányzata dönt (várhatóan 400 forint/fő/éjszaka).
Az Alapítvány a kísérőnek a táborozást követően 15.000 Ft értékben Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít.

A gyermekek Erzsébet–táborban való részvételének feltételei:
– általános iskolai diákok, akik a pályázat benyújtásának napján legalább 8 évesek, 2016. augusztus 31-ig nem töltik be a 15. életévüket.
– érvényes tanulói jogviszony, valamint magyar nyelvtudás és
– a magyar nyelven történő iskolarendszerű/iskolarendszeren kívüli (alternatív) oktatásban való igazolható részvétel vagy a magyarság, a magyar kultúra fenntartásában, megőrzésében (pl. néptánccsoporton, cserkészeten, stb. keresztül) való folyamatos részvétel,
– csoportonként egy maximum 10 perces „Határtalanul!” című előadás (zenés, táncos, dramatikus műfaj) megtartása a táborban, melynek során bemutatják azt a magyarlakta területet, kisrégiót, ahonnan érkeztek, annak hagyományait és jelenét,
– ugyanazon kedvezményezett (gyermek) egy évben csak egy általános, vagy egy tematikus pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz,
– 20 lej/fő befizetett önrész,
– érvényes útlevél vagy személyi igazolvány,
– közjegyző előtti szülői felhatalmazás a határátlépéshez a csoport kísérő tanárának nevére kiállítva,
– szülői nyilatkozat, melyben a szülő kijelenti, hogy gyermeke nem fertőző beteg (megadott formanyomtatványon),
– EU-s egészségügyi biztosítási kártya (ingyenesen kiváltható a megyei egészségpénztáraknál) vagy a táborozási periódusra érvényes magán/csoportos egészségügyi biztosítás.

A pályázat erdélyi lebonyolítója a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Pályázni kizárólag csoportosan lehet, 10 diák és az őket kísérő pedagógus alkot egy csoportot.
A csoportok pályázataikat az RMPSZ megyei vagy körzeti szervezeteihez nyújthatják be postai úton vagy személyesen 2016. május 17-én 15 óráig (beérkezés határideje). Az RMPSZ megyei szervezetei május 18-án a beérkezett pályázatok alapján kiválasztják a táborban résztvevő csoportokat, és e-mailben vagy telefonon értesítik a pályázaton résztvevőket.

A nyertes csoportok kísérő tanárai vállalják a következőket:
– A csoportot alkotó gyermekek személyes adatait és szüleik beleegyező nyilatkozatait szkennelve eljuttatják a programfelelősnek május 31-ig az nkingu@yahoo.com e-mail címre (ehhez további útmutatást és űrlapokat a csoportok kiválasztása után e-mailben kapnak).
– A csoport táborozási önrészét egy összegben (220 lej) átutalják az alább megadott számlaszámra legkésőbb május 31-ig. Kérjük az utalás indoklásánál írják be: „Contributie tabara Erzsébet” és a kísérő tanár nevét. Az átutalást igazoló szelvényt pedig kérjük szkenneljék vagy fényképezzék le és küldjék be az nkingu@yahoo.com e-mail címre.
Számlaszám: UCDMR, Cod fiscal: 4466020
OTP Bank Romania, Miercurea Ciuc
RO10OTPV260000059736RO17
– A táborba indulás előtt legfeljebb négy nappal kitöltetik a gyermekek szüleivel az Egészségügyi nyilatkozatokat és magukkal viszik a tábor helyszínére (formanyomtatványt e-mailben kapnak).
– Összegyűjtik a határátlépéshez szükséges szülői, közjegyző előtti nyilatkozatokat és azokat magukkal viszik az utazáskor.
– Vállalják, hogy a tábor ideje alatt ellátják a gyermekek felügyeletét, segítik a tábori programokon való részvételüket és együttműködnek a tábor vezetőségével.

A pályázatokat csoportonként kell benyújtani, az iratcsomónak tartalmaznia kell a következőket:
– a kitöltött, aláírt és lepecsételt pályázati adatlapot (itt letölthető)
– a magyar kultúra fenntartásában való részvételt igazoló iratokat (ajánlások a néptánc csoport, cserkészcsapat vezetőjétől; vetélkedőkön, hagyományápoló rendezvényeken való részvételi oklevelek másolatai, a gyermekek tanulmányi versenyeken szerzett oklevelei az elmúlt évből)

Programkoordinátor: Pál Kinga,
E-mail: nkingu@yahoo.com
Telefon: 0745-627918

Forrás és bővebb információ: http://rmpsz.ro/hu/h/158/2016