A Rákóczi Szövetség Beiratkozási programja Temes megyében

Temes megyében folytatódik a két éve már működő Rákóczi Szövetség féle Beiratkozási prog­ram a Bartók Béla Alapítvány együtt­műkö­dé­sével.

A Rákóczi Szö­vetség képviselői hétfőn,

2017. február 27-én 16 órakor a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban,

majd

18 órakor a Bartók Béla El­méleti Líceum óvoda­épületében

(I. Maniu/ Re­sica utca 42-es szám) az iskola Nyílt Napjának kere­tében találkoznak a temesvári és környék­beli nagycsoportos óvodások szülei­vel.

A többi Temes megyei tele­pü­lésre a helyi programfe­lelősök viszik ki vagy jut­tatják el a program hí­rét és az ajándékcsoma­gokat.

Az ösztöndíj ér­téke 10 ezer forint,

amit támogatási szerződés kereté­ben vehetnek át az is­ko­lakezdők szülei.

A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen le­gye­nek és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar is­ko­lába írató családok­kal.

(www.rakocziszovetség.hu)