Szórványbélyeg. A számadattól az emberig- temesvári konferencia a szórványról

A Magyar Nyelv és Kultúra Nem­zetközi Társa­sága, a nagyvá­radi Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Nyelv- és Irodalomtudo­mányi Tanszéke, valamint a temes­vári Start – Tanácsadó és Tovább­képző Iroda nem­zetközi tudomá­nyos konferenciát szervez 2017. március 17–19. között a következő címmel: Szórványbélyeg. A számadattól az emberig.

Az MNYKNT 2016-2017-ben elsősorban a Partiumhoz és a Bánsághoz kapcsolódó magyar szór­ványokban rendez vándorkonfe­renciát: találkozás, eszmecsere a helyi magyar és román értelmiség­gel; tájékozódás a magyar nyelv­stratégiába illeszthető kezdeményezésekről; a magyarországi támogatások helyi visszhangjáról; a szórványokban élők napi gondjai­ról.

A „szórványbélyeg” megneve­zést a temes­vári magyar értelmisé­giek kérésére választottuk összefoglaló címként. Úgy véljük, hogy

a „szórvány” megnevezés egyfajta bélyeg, s a valódi problémákat a döntéshozók nem ismerik, nem ér­tik.

A konferencia végén a szerve­zők ajánlásokat fogalmaznak meg, és továbbítanak a döntéshozók szá­mára.

2017. március 18., szombat, Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Impró-terem (Regina Maria tér 1.)

10,00–10,20 Megnyitó
1. Szekció: Szekcióvezető: Balázs Géza
10,20–10,40 Albert Ferenc: Szórvány. Szórványoso­dás/szórvá­nyo­sítás
10,40–11,00 Bodó Barna: A szórvány mint (kis)közösségi laboratórium
11,00–11,20 Szili Katalin: A nyelv, a kulturális és nemzeti identitás viszonyáról Québec és a szórványmagyarság kapcsán
11,20–11,40 Horváth Gizella: Jó ember – jó szak­ember

2. Szekció: Szekcióvezető: Horváth Gizella
12,00–12,20 Nádor Orsolya: A szórvány mint érték és mint fe­lelősség
12,20–12,40 Hódi Éva: A sem­mi ágán
12,40–13,00 Hódi Sándor: Aki­ket már leírtak
13,00–13,20 Magyari Sára: Szór­vány. Bélyeg? – Az emberi tényező
13,20–13,40 Nyelvi viágkép Arany János műveiben. Poszterkiállítás megnyitója

3. Szekció: Szekcióvezető: Magyari Sára
15,20–15,40 Erdei Ildikó: Nyelvileg vegyes családokban élő gyerekek a magyar tannyelvű is­kolában
15,40–16,00 Rácz Éva: Szór­vány és média: elmélet és gyakorlat
16,00–16,20 Pomozi Péter: Szór­ványlét: fátum vagy lehetőség? – Stratégiai gondolatok
16,20–16,40 Balázs Géza: Új magyar nyelvstratégia
17,00–17,30 Könyvbemutató: Cseke Péter 2016.
Szigetek, szór­ványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. A kötetet bemutatja Rácz Éva.
17,30–18,30 Kerekasztal-beszél­getés. Konferenciazárás