Arad megyének a Zaránd-hegység nyugati dombságaitól a Béli-hegység lábáig tartó vidéke a szórvány szórványa a magyarság szempontjából. A trianoni diktátumig több mint 16.000 magyar élt ezen a vidéken,