FARSANG A BÁNSÁGBAN TemesvárSzeretettel meg­hí­vunk minden ér­dek­lő­dőt, isme­rőst az egye­sület támogatóit, feb­ru­ár 22-én, 20 órá­tól, a te­mesvári Politechnika 1. sz. étkezdéjébe (Aleea Sportivilor), a Kohézió Egyesület által szer­vezett