Újmosnicaiak találkozója jún.23-án

Újmosnica – június 23-án újból megszervezik az Újmosnicaiak Találkozóját, a következő program szerint:

12 óra: ökumenikus ünnepi istentisztelet.

Igét hirdet: Nt. Bódis Ferenc, a Temesvári Egyházmegye esperese. Énekel: az Újmosnicai Férfidalárda.
A gyü­le­kezetet köszönti: Ft. Kapor János plébános, Gyüge József gondnok, Kádár György Újmosnica alpolgármestere, Marossy Zoltán RMDSZ-elnök, Tamás Péter, tisz­te­letbeli konzul.

Úrvacsorai ágenda: Nt. Gazda István lelkipásztor, Új Ezredév Egyházközség.
Az istentisztelet keretében felköszöntik a 80 évnél idősebb testvéreket.

ujmosnica

14 óra: Ebéd, élő zenével, helyszín: Sörma­nu­faktúra, Újmosnica.
Szeretettel váják az újmosnicaiakat, lakhelyre és felekezetre való tekintet nélkül.

A szervezők kérik a részvételi szándék jelzését június 17-ig, az alábbi telefonszámokon:

G. Mátyus Melinda református lelkész: 0747-085661
Kádár György alpolgármester: 0752-249226
Lőke Aranka kántor: 0742-808714

(Fotó: timisoaraexpress.ro, szöveg a Temesvári Új Szó alapján)