Vallásszabadság napja Tordán

Az unitárius templomban tartott ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Csécs Márton torockói lelkész végezte. Arra emlékeztetett,

az erdélyi alapítású unitárius egyházat hosszú ideig eretneknek tekintették, pedig csak annyira volt eretnek, amennyire Jézus is az volt a maga korában. 

A vallásszabadság ünnepén felszólaló Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök arról beszélt, hogy a tordai országgyűlésre való emlékezés „a bölcső fölé hajlást” jelenti egyháza számára, mely kitágítja a látóhatárt, és örömmel, lelkesedéssel tölti el a híveket.

„Nemcsak karácsonyban mosolygott ránk a kisded, ezt a mosolyt meg kell látni a mai vezetők tekintetében is”

– fogalmazott a püspök.

Balog Zoltán miniszter arra emlékeztetett, hogy 2018-ban nemcsak a tordai országgyűlésnek lesz kerek évfordulója, hanem az erdélyi és magyarországi románok 1918-as gyulafehérvári nagygyűlésének is, amelyen Erdély és Románia egyesülését nyilvánították ki egyoldalúan. Idézte a nyilatkozatnak az együtt élő népekre vonatkozó vállalásait:

„teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népeknek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosított oktatás, közigazgatás és ítélkezés az illető néphez tartozó személyek által. Egyenlő jogok és teljes autonóm vallásszabadság az állam minden felekezete számára”.

Kijelentette: „a vallásbékét kihirdető tordai országgyűlésnek volt egy szelleme, a gyulafehérvári nyilatkozatnak van egy betűje, meg kell nézni, hogy mi is valósult meg ezekből”.

A templomi ünnepséget a Flauto Dolce régizenét játszó együttes előadása tette ünnepélyessé.

Az évfordulós rendezvény több száz résztvevője az istentisztelet végén a városi múzeumba vonult, hogy megnézze Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festményét.

Az ünnepség előestéjén az erdélyi magyar püspökök és Balog Zoltán miniszter Torockón is találkoztak. Az eseményen premier előtt levetítették A hit Isten ajándéka című dokumentumfilmet, amely a tordai országgyűlés eseményeit és hatásait eleveníti föl.

(MTI hír kiegészítve helyszíni tudósítónk írásával)