Gyere tanítani! – pedagógusokat keresnek a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programba

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége versenyvizsgát hirdet a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program megüresedett – Bákó, Csík falu, Diószeg, Gajdár, Külsőrekecsin, Lujzikalagor, Pusztina, Rácsila, Tyúkszer –, illetve újonnan létrejött pedagógusi állásaira, a 2016–2017-es tanévre.

Jelentkezhetnek:
1. Szakképzett magyartanárok, néprajzosok;
2. Magyar tanítók (tanítóképzőt, tanítóképző főiskolát végzettek);
3. Más szakképesítésű pedagógusok;
4. Olyan fiatalok, akik szeretnének gyermekeket magyar nyelvre, hagyományőrzésre tanítani.A havi fizetés és étkezési jegyek mellett, minden oktató a lakhatósági feltételeit biztosító, külön juttatásban részesül (házbér, villany-, víz-, gáz- és telefonszámla megtérítése).
Havi bér + étkezési jegyek + 700 RON (+ állami iskolában megtartott órák díja).A programról:
A Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban tanuló gyerekek román tannyelvű intézetekben tanulnak. Az otthonról hozott magyar szókincsük a legrégebbi magyar dialektus szavait őrzik. A programban dolgozó kollégák a magyar nyelv írása és olvasása mellett igyekeznek minden hiányosságot pótolni, melyet a román állami oktatási rendszer enged ezekben a közösségekben. Az oktatás intézményesített formában, de nem mindig az iskolában zajlik (iskolán kívüli foglalkozásoknak nevezik ezeket). Az érdeklődők információkat kaphatnak a hagyományőrzők, tanítók, oktatók és foglalkozásvezetők eddigi munkájáról, feladatairól, eredményeikről, sikereikről a www.csango.rmpsz.ro honlapon. Ugyaninnen tölthetik le a versenyvizsgához szükséges beiratkozási/jelentkezési formanyomtatványt is.

A jelentkezéshez szükséges iratcsomót (beiratkozási ív, Europass CV szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevélmásolatok, személyi igazolvány másolat, kézzel írott motivációs indoklás, ajánlólevél) a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székhelyén (Csíkszereda, Petőfi utca 4. szám) lehet személyesen beadni, vagy elküldeni szkennelt formában a titkarsag@rmpsz.ro, illetve a mattilat@yahoo.comímélcímre, legkésőbb július 22-ig (péntek). Magyar nyelvvizsgára és meghallgatásra, valamint eredményhirdetésre július 27-én (szerda) kerül sor, 10 órai kezdéssel az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában (Csíkszereda, Taploca utca 20. szám) a Concordia teremben.

VÁRJUK A PROGRAM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ PEDAGÓGUSOK JELENTKEZÉSÉT!

További információk RMPSZ honlapján, valamint Márton Attila programkoordinátortól igényelhető a mattilat@yahoo.com ímélcímen, illetve a 0740 016123 telefonszámon.